hlavná strana

 antikSAT

skylink

Magio

dotácia na STA

zameranie DVB-T signálu / dodávka a montáž

 komponentov DVB-T

 

 

Dom od domu môže byť veľkosť a kvalita DVB-T signálu

 rozdielna, preto v prípade, keď sa Vám svojpomocnou montážou

 antény nepodarí dosiahnuť uspokojivé výsledky, je nutné previesť

 merania TV signálu. Podľa nameraných hodnôt Vám vieme

 navrhnúť, dodať a nainštalovať komponenty /antény,

 predzosilovače, atď. / na dostatočný príjem digitálneho TV signálu.

 

cena zameraniaDVB-T signálu :  20 € + cestovné náklady - 0,30€/1km -