hlavná strana

 antikSAT

skylink

Magio

dotácia na STA

Rekonštrukcia káblových TV rozvodov a digitalizácia SpoločnáTelevíznaAnténa na panelákoch 

   STA je distribučné centrum televízneho a rozhlasového signálu zo spoločnej televíznej antény pre bytové domy. STA tvorí súbor antén, hlavná stanica a rozvod k  jednotlivým účastníkom.  STA sa skladá zo skrine, zosilovačov, filtrov, modulátorov atď.

Realizujeme odstránenie starých TV antén a odstránenie alebo povrchové ošetrenie anténneho stožiara.

Pri prechode pozemného vysielania z analógového na digitálne na mnohých strechách rodinných domov alebo panelákov, hotelov  ostali  nevyužité anténne zostavy, ktoré špatia dané objekty. Vieme Vás ich  zbaviť šetrným spôsobom k vašej streche  Ak by mal byť stožiar užívaný na novú zostavu antén pre Vašu novú STA, tak ho vieme ošetriť.  Ďalej skontolovať ukotvenie stožiara, vyčistiť a následne ošetriť náterom.          

Realizujeme inštaláciu TV antén prispôsobených na DVB-T a inštaláciu hlavnej DVB-T stanice.

Výberu typu antény a jej umiestnenia na budove predchádzajú  meranie sily a kvality DVB-T signálu. Hlavná stanica je použitá podľa požiadaviek zadávateľa a podľa kvality TV jestvujúcich stupačkových TV rozvodov v objekte .  Vykonávame podľa potreby: kmitočtovú konverziu, regeneráciu signálu, prevod do analógu .

Realizujeme  rekonštrukcie stupačkových rozvodov.

Staršie činžiaky / bytovky majú väčšinou nevyhovujúce TV rozvody. Problém je v tom, že tieto TV rozvody boli navrhnuté na analógový TV signál a k tomu ešte neboli navrhnuté na vyššie frekvencie, ktoré majú  prenášať / požiadavka DVB-T /. 

Rekonštrukcia v sebe zahŕňa výmenu účastníckych TV zásuviek v jednotlivých bytoch a výmenu káblov v stupačkách. Po vykonaní tejto rekonštrukcie už máte možnosť cez stupačkové vedenie distribuovať signál DVB-T do každého bytu a obyvateľ bytu si už len pripojí TV prijímač alebo SETTOPBOX a môže sledovať programy v digitálnej kvalite. Rekonštrukcia v bytovke je pomerne náročná na organizáciu, pretože pri prácach je potrebné, aby nám bola sprístupnená celá stupačka.Výmena jednej zásuvky vrátane výmeny kabeláže vychádza časovo na 30 až 40 min. ( platí to iba vtedy, keď koax. kábel bol v chráničke voľne uložený).
 
V prípade Vášho záujmu Vás radi navštívime a vykonáme obhliadku. Na základe toho vypracujeme cenovú ponuku s vhodným technickým a ekonomickým riešením. Tieto práce vykonáme prevažne zdarma. 


Cena za všetky práce ako i za dodávku príslušného  materiálu sa stanoví v cenovej ponuke a  následne v zmluve.

Dnešné možnosti DVB-T v Levickom okrese ( SKLADBA TV PROGRAMOV )

takto  ÁNO                    referencie                    takto  NIE