hlavná strana

antikSAT

Skylink

Magio

dotácia na STA

Referencie   dentech      Rekonštrukcia STA   Levice    skladba TV programov  

     sidlisko:  Rybníky   ul.Súkennícka

Pôvodná ant.sústava

Pôvodná STA analógová

Odstrojený ant. stožiar

Namontované nové ant.

Stožiar ošetrený náterom

Nová STA digitálna

     sídlisko:  Rybníky   ul.Súkenícka

Pôvodná ant.sústava

Pôvodná STA analógová

Namontované nové ant.

Detailnejší pohľad

Nová STA digitálna

Pohľad na susedný panelák

     sídlisko:  Vynohrady   ul.Palárikova

Pôvodná ant.sústava

Pôvodná STA analógová

Stožiar ošetrený náterom.

Namontované nové ant.

Detailnejší pohľad

Pohľad od spodu

     sídlisko:  ul.Zdenka Nejedlého

Pôvodná ant.sústava

Pôvodná STA analógová

Stožiar ošetrený náterom.

Inštalovaná nová STA

Odbočovač vo vchodoch

Nové antény

     sídlisko:  ul.Perecká

Pôvodná ant.sústava

Stožiar očistený a natretý

Osadené konzoly..

Nainštalované antény

Detail antén.

Osadená nová STA.

     sídlisko:  Rybníky ul.Hlboká

Pôvodná ant.sústava

Pôvodná STA analógová

Stožiar ošetrený náterom.

Nainštalované antény.

Detail antén.

Nová STA.